Narzędzia

Okno pozwala uruchomić polecenia pomagające przeprowadzać proste obliczenia związane z przygotowaniem nastawu:

Dostępne są dwa polecenia poprzez menu:

 • Słowniki – otwiera okno przeglądania i modyfikacji słowników,
 • Preferencje – otwiera okno ustawiania preferencji użytkownika.

Polecenie Wydajność (owoc)

Służy do oszacowania objętości moszczu na podstawie przygotowanej masy owocu lub oszacowania wymaganej masy owocu w celu uzyskania określonej objętości moszczu.
Szacowanie jest przeprowadzane na podstawie współczynnika wydajności (masa/objętość) dla określonego owocu.

Współczynnik wydajności jest ustalany na sugerowaną wartość po wybraniu owocu. Wartość tę można zmodyfikować w zadanym zakresie.
Następnie należy wybrać jedną z opcji:

 • Masa – dla oszacowania objętości moszczu z określonej masy owocu,
 • Objętość – dla oszacowania masy owocu potrzebnej dla uzyskania określonej objętości moszczu.

Obliczenie jest przeprowadzane po wprowadzeniu danych do odpowiednich pól. Dla każdej z wielkości można wybrać z list odpowiednią jednostkę miary.

Powrót do spisu treści

Polecenie Konwerter

Służy do przeliczania wartości wyrażanych w różnych jednostkach lub walutach. Konwersja może być wykonywana dla następujących typów jednostek:

 • objętość,
 • masa,
 • gęstość,
 • waluta,
 • temperatura,
 • stężenie cukru.

Listy jednostek w ramach poszczególnych grup mogą być modyfikowane poprzez Słownik jednostek.

Powrót do spisu treści

Polecenie Cukromierz

Służy do obliczenia zawartości cukru w moszczu na podstawie wskazania cukromierza wyskalowanego w skali Ballinga lub Brixa. Odczyt powinien być wykonany w temperaturze 20°C.

Można określić procentowe rozcieńczenie moszczu wodą, np.:

 • 0% – bez rozcieńczenia,
 • 50% – stosunek wody do soku 1/2,
 • 100% – stosunek wody do soku 1/1,
 • 200% – stosunek wody do soku 2/1,
 • 300% – stosunek wody do soku 3/1,
 • itd.

W obliczeniu jest uwzględniana poprawka na zawartość niecukrów i garbników w moszczu o wartości 4 g/l.

Powrót do spisu treści

Polecenie Alkohol

Służy do oszacowania zawartości alkoholu w wytworzonym winie. Bezpośredni pomiar zawartości alkoholu w winie nie jest możliwy. Obliczenie jest wykonywane na podstawie różnicy wskazań z cukromierza przed rozpoczęciem fermentacji i po jej zakończeniu.

Należy również określić:

 • początkową objętość nastawu (przed fermentacją),
 • ilość dodanego cukru podczas fermentacji,
 • ilość dodanej wody podczas fermentacji.

Powrót do spisu treści

Polecenie Rozcieńczanie (tylko w wersji Premium)

Służy do obliczania stężenia i objętości rozcieńczalnika oraz roztworu wynikowego.

Należy wybrać dwie wartości, które mają być obliczone, spośród następujących:

 • stężenie pierwszego roztworu,
 • objętość pierwszego roztworu,
 • stężenie drugiego roztworu,
 • objętość drugiego roztworu,
 • stężenie wynikowego roztworu,
 • objętość wynikowego roztworu.

Powrót do spisu treści