Wydania

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 2.2.10
Data wydania: 2015-09-16
Zmiany:

 • poprawiono walidację dla imperialnych jednostek miar;
 • dodano opcję konfiguracji listy z wynikiem obliczeń.

Aplikacja: HomeWine Premium
Wersja: 2.2.10
Data wydania: 2015-09-16
Zmiany:

 • poprawiono walidację dla imperialnych jednostek miar;
 • dodano opcję konfiguracji listy z wynikiem obliczeń.

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 2.1.9
Data wydania: 2014-12-29
Zmiany:

 • zapewnienie zgodności z wersją Premium.

Aplikacja: HomeWine Premium
Wersja: 2.1.9
Data wydania: 2014-12-29
Zmiany:

 • poprawiono weryfikację licencji na Android 5.0;
 • dodano kilka owoców do „Słownika”.

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 2.0.8
Data wydania: 2014-11-26
Zmiany:

 • zmieniono dostęp do menu;
 • poprawiono nawigację w systemie Pomocy;
 • poprawiono prezentację zdjęć z galerii;
 • dostosowano interfejs graficzny do prezentacji na tabletach;
 • zapewnienie zgodności z wersją Premium.

Aplikacja: HomeWine Premium
Wersja: 2.0.8
Data wydania: 2014-11-26
Zmiany:

 • zmieniono dostęp do menu;
 • poprawiono nawigację w systemie Pomocy;
 • poprawiono prezentację zdjęć z galerii;
 • dostosowano interfejs graficzny do prezentacji na tabletach;
 • dodano „Złoty motyw”.

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 1.4.7
Data wydania: 2013-09-25
Zmiany:

 • dodano wersję francuską.

Aplikacja: HomeWine Premium
Wersja: 1.4.7
Data wydania: 2013-09-25
Zmiany:

 • dodano „Jasny motyw”;
 • dodano wersję francuską.

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 1.3.6
Data wydania: 2013-09-03
Zmiany:

 • poprawiono edycję cen w “Nastawie“;
 • dodano jednostki gęstości;
 • zapewnienie zgodności interfejsu użytkownika z wersją Premium.

Aplikacja: HomeWine Premium
Wersja: 1.3.6
Data wydania: 2013-09-03
Zmiany:

 • poprawiono edycję cen w “Nastawie“;
 • poprawiono nadpisywanie nazwy owocu podczas dodawania go do “Słownika“;
 • dodano jednostki gęstości;
 • dodano możliwość słodzenia miodem;
 • polecenie ‚Rozcieńczenie’ zastąpiono poleceniem ‚Szaptalizacja’ w “Nastawie“;
 • dodano parametry nastawu w “Preferencjach“.

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 1.2.5
Data wydania: 2013-06-26
Zmiany:

 • naprawiono działanie suwaków w „Nastawie”.

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 1.2.4
Data wydania: 2013-06-24
Zmiany:

 • poprawiono usuwanie zdjęć z wpisów w Piwniczce;
 • dodano polecenie ‚Usuń wszystko’ w Piwniczce;
 • dodano menu ‚Zapiski’ zawierające następujące polecenia:
  • Wyposażenie,
  • Spiżarnia,
  • Winoteka,
  • Sommelier.

Aplikacja: HomeWine Premium
Wersja: 1.2.4
Data wydania: 2013-06-24
Zmiany:

 • poprawiono usuwanie zdjęć z wpisów w Piwniczce;
 • dodano polecenie ‚Usuń wszystko’ w Piwniczce;
 • dodano menu ‚Zapiski’ zawierające następujące polecenia:
  • Wyposażenie,
  • Spiżarnia,
  • Winoteka,
  • Sommelier.

Aplikacja: HomeWine Basic
Wersja: 1.1.3
Data wydania: 2013-03-25
Zmiany:

 • dodano możliwość pobrania wpisów z „Piwniczki” z wersji Premium;
 • dodano polecenie „Oblicz” do menu w „Nastawie”;
 • poprawiono polecenie „Sortuj” w „Piwniczce”;
 • poprawiono konwersję temperatury.

Aplikacja: HomeWine Premium
Wersja: 1.1.3
Data wydania: 2013-03-25
Zmiany:

 • dodano możliwość importu wpisów do „Piwniczki” z wersji Basic;
 • dodano polecenie „Oblicz” do menu w „Nastawie”;
 • poprawiono polecenie „Sortuj” w „Piwniczce”;
 • poprawiono konwersję temperatury;
 • dodano kalkulator rozcieńczenia do menu „Narzędzia”.