Preferencje

Okno pozwala dostosować działanie aplikacji do potrzeb użytkownika. Konfiguracja dotyczy:

Dostępne są dwa polecenia poprzez menu:

 • Przywróć wszystkie – przywraca wszystkie ustawienia z chwili instalacji aplikacji,
 • Przywróć nastaw – przywraca ustawienia tylko dotyczące nastawu.

Polecenie Nastaw (tylko w wersji Premium)

Polecenie służy do ustawienia następujących parametrów obliczeń w menu Nastaw:

 • Gęstość cukru – uwzględniania przy obliczaniu objętości nastawu,
 • Cukier na 1% alkoholu – masa cukru potrzebna do wytworzenia 1% alkoholu w procesie fermentacji,
 • Woda na syrop z 1(jednostka) cukru – objętość wody potrzebna do przygotowania syropu,
 • Gęstość miodu – uwzględniania przy obliczaniu objętości nastawu,
 • Cukier w miodzie – procentowy udział cukrów w miodzie użytym do słodzenia,
 • Maksymalne stężenie cukru – stężenie cukru, które nie powinno być przekroczone w procesie fermentacji.

Powrót do spisu treści

Polecenie Jednostki

Polecenie służy do ustawienia domyślnych jednostek stosowanych w aplikacji:

 • Objętość – woda, moszcz, nastaw,
 • Masa (lekkie) – kwasek cytrynowy,
 • Masa (ciężkie) – cukier, owoce,
 • Gęstość – kwasowość, moc, słodkość,
 • Wydajność (owoc) – masa potrzebna do uzyskania jednostki objętości,
 • Waluta.

Jednostki te są stosowane podczas wprowadzania danych i wyświetlania wyników.

Powrót do spisu treści

Polecenie Motyw (tylko w wersji Premium)

Polecenie pozwala wybrać jedno z predefiniowanych motywów graficznych. Wybrany motyw jest natychmiast widoczny w bieżącym oknie.

Powrót do spisu treści

Polecenie Tło

Polecenie pozwala wybrać jedno z predefiniowanych motywów tła. Wybrane tło jest natychmiast widoczne w bieżącym oknie.

Powrót do spisu treści

Polecenie Pokaż nazwy łacińskie

Polecenie służy do włączania i wyłączania trybu wyświetlania nazw łacińskich owoców (jeśli zostały wprowadzone) w Słowniku owoców.

Powrót do spisu treści

Polecenie Pokaż pełny wynik

Polecenie służy do zmiany sposobu wyświetlania wyniku obliczeń dla Nastawu. Pełny wynik zawiera wszystkie pozycje. W przeciwnym przypadku widoczne są tylko pozycje z niezerowymi wartościami.

Powrót do spisu treści

Polecenie Konwersja udziałów

Polecenie włącza automatyczne przeliczanie udziału procentowego owoców na objętość lub odwrotnie podczas zamiany trybów z limitem objętości i bez limitu objętości w oknie Nastaw.

Powrót do spisu treści

Polecenie Konto kalendarza

Polecenie pozwala wybrać konto, które posłuży do wprowadzanie przypomnień do kalendarza. Polecenie może być niedostępne dla niektórych typów urządzeń.

Powrót do spisu treści