Piwniczka

Lista

Okno pozwala przeglądać oraz modyfikować listę przepisów.

Dostępne są następujące polecenia poprzez menu:

 • Dodaj – dodaje nowy wpis do listy przepisów,
 • Szukaj – pozwala wyszukać przepis na podstawie jego nazwy,
 • Sortuj– porządkuje listę przepisów według różnych kluczy:
  • Nazwa – nazwa przepisu,
  • Data – data przygotowania nastawu / dodania wpisu,
  • Ocena – ocena przepisu;
 • Usuń wszystko – pozwala usunąć wszystkie wpisy z listy przepisów,
 • Importuj – importuje wpisy z wersji Basic.

Dostępne są następujące polecenia do modyfikacji listy przepisów poprzez menu kontekstowe:

 • Dodaj,
 • Zmień,
 • Usuń.

Wpis

Dostępne polecenia służą do ułatwienia przygotowania „Wpisu”. Wpis może dotyczyć na przykład przygotowywanego nastawu wina lub tylko samego przepisu. Dostarcza opcji pomocnych podczas prowadzenia fermentacji (daty wykonywania różnych czynności) nastawu oraz po jej zakończeniu (kontrola ilości wina). Okno służy do wprowadzenia następujących informacji:

Przepis może być zainicjowany danymi z okna Nastaw po zastosowaniu polecenia Do Piwniczki, dostępnego w menu tego okna. W takim przypadku przenoszone są dane dotyczące składników i wyniku oraz ustalana jest data rozpoczęcia przygotowania nastawu.

Jeśli dane „Wpisu” zostały zmodyfikowane, to po naciśnięciu przycisku Back urządzenia zostanie wyświetlone okienko pozwalające zapamiętać modyfikacje lub zrezygnować z ich zapamiętania.

Polecenie Nazwa

Polecenie służy do wprowadzenia nazwy ”Wpisu”. Każdy wpis musi posiadać niepowtarzalną nazwę.

Powrót do spisu treści

Polecenie Ocena

Polecenie pozwala ocenić wytworzone wino lub jego recepturę w 10-punktowej skali.

Powrót do spisu treści

Polecenie Składniki

Polecenie służy do zarządzania listą składników potrzebnych lub użytych do przygotowania nastawu wina. Domyślnie lista zawiera pięć składników:

 1. drożdże,
 2. cukier,
 3. kwasek cytrynowy,
 4. pirosiarczyn sodu,
 5. wodę.

Do listy mogą być dodawane owoce oraz inne składniki przy pomocy poleceń menu kontekstowego. Można również modyfikować istniejące pozycje.

Powrót do spisu treści

Polecenie Daty

Polecenie służy do zarządzania datami związanymi z wyrobem wina. Domyślnie lista zawiera dwie pozycje:

 1. Rozpoczęcie – data przygotowania nastawu,
 2. Zakończenie – data zakończenia wyrobu wina.

Do listy tej mogą być dodawane kolejne daty dotyczące na przykład terminów dosładzania czy zlewania wina. Dla dodawanych dat można włączyć opcję Zawiadomienie, która powoduje, że wprowadzony termin zostanie przeniesiony do domyślnego kalendarza urządzenia jako przypomnienie. Funkcjonalność ta może być niedostępna dla niektórych urządzeń.

Powrót do spisu treści

Polecenie Receptura

Polecenie udostępnia pole tekstowe, w którym w swobodnej formie można wpisać recepturę wyrobu wina.

Powrót do spisu treści

Polecenie Wynik

Polecenie służy do wprowadzania charakterystyki uzyskanego wina, jego ilości i kosztu. Lista zawiera następujące informacje:

 • Słodkość – zawartość cukru w wytworzonym winie,
 • Alkohol – zawartość alkoholu w wytworzonym winie,
 • Kwasowość – zawartość kwasów w wytworzonym winie,
 • Koszt – koszt wytworzenia wina,
 • Uzyskano – ilość wytworzonego wina,
 • Pozostało – ilość zapasów wytworzonego wina.

Powrót do spisu treści

Polecenie Obrazy

Polecenie służy do stworzenia galerii obrazów, związanych z nastawem lub recepturą (mogą być to na przykład zdjęcia owoców lub etykiety umieszczane na butelkach). Obrazy wybiera się z głównej galerii urządzenia. W aplikacji zapamiętywana jest tylko ich lokalizacja – w celu zaoszczędzenia pamięci nie są kopiowane.

Wybranie zdjęcia z galerii aplikacji powoduje przełączenie do trybu pełnoekranowego. Powrót do okna Wpisu następuje po naciśnięciu przycisku Back urządzenia.

Powrót do spisu treści

Polecenie Notatka

Polecenie udostępnia pole tekstowe, w którym można wpisać notatki związane z nastawem.

Powrót do spisu treści