Aplikacja

Aplikacja HomeWine jest przeznaczona do wspomagania procesu wyrobu domowych win owocowych. Dostarcza funkcji pomocnych podczas przygotowywania nastawu wina, przebiegu fermentacji oraz do gromadzenia przepisów i informacji o zrobionych winach.

Charakterystyka aplikacji

 • Planowanie nastawu
  • na podstawie informacji o ilości przygotowanych owoców,
  • dla zadanej objętości końcowej nastawu,
  • dla win wieloowocowych,
  • z oszacowaniem jego kosztu,
 • „Piwniczka”
  • baza informacji o robionych i zrobionych winach,
  • baza przepisów na wina,
  • wprowadzanie przypomnień do kalendarza (dla wybranych typów urządzeń),
 • zapiski o
  • wyposażeniu winiarskim,
  • zapasach składników,
  • zakupionych winach,
  • degustowanych winach,
 • konfigurowalne słowniki
  • owoców do wyrobu win,
  • drożdży winiarskich,
  • jednostek miar,
 • kalkulatory do
  • szacowania zawartości cukru w nastawie,
  • szacowania zawartości alkoholu w winie,
  • konwersji wartości w różnych jednostkach miar,
  • obliczania stężeń roztworów,
 • system pomocy zawierający informacje o
  • funkcjach aplikacji,
  • wyrobie win domowych.

Korzystanie z aplikacji

Uruchomienie poleceń w aplikacji jest możliwe poprzez:

 • kliknięcie (dotknięcie) nazwy polecenia widocznej na ekranie,
 • wybór polecenia z menu,
 • wybór polecenia z menu kontekstowego.

Polecenia menu są dostępne po naciśnięciu dedykowanego klawisza urządzenia. Polecenia kontekstowe są aktywowane długim kliknięciem (dotknięciem) pozycji na liście. Niektóre polecenia mogą być uruchamiane na kilka z wymienionych sposobów.

Jeśli na ekranie nie jest dostępny przycisk Anuluj, to wykonywane polecenie można przerwać naciśnięciem przycisku Powrót urządzenia.

W przypadku Słownika owoców, Słownika drożdży i Piwniczki polecenie szukania może być uruchamiane
poprzez naciśnięcie klawisza urządzenia dedykowanego do wyszukiwania.
Wyszukiwanie może być realizowane również głosowo (wymaga połączenia z Internetem).

Aktywacja systemu pomocy następuje po naciśnięciu ikony ‚?‚ na pasku tytułowym aplikacji.

Wersje językowe

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji tworzone są słowniki w języku zgodnym z ustawieniami urządzenia. Polecenia i komunikaty są wyświetlane zgodnie z aktualnymi ustawieniami urządzenia. Aplikacja jest dostępna w następujących wersjach językowych:

 • angielskiej (domyślnie),
 • francuskiej,
 • niemieckiej,
 • polskiej.